Flokken
Hvinningdal flok består af piger fra 1. og 2. klasse. Der er 2 faste ledere i flokken. Der er altid plads til flere piger også fra 3. klasse – så mød endelig op til møderne.
Vi mødes hver onsdag fra kl 17:00 – 18:30.

Om vinteren
Fra efterårsferien til påskeferien holder vi til i Balle Huset.
Her har vi hovedsagelig indendørs aktiviteter.

Om sommeren
Om sommeren holder vi til i Kernehuset, som er placeret på det grønne område bag Thorsvej.
Her har vi udendørsaktiviteter hver gang.

 

 

Husk møderne er fra kl. 17.00 – 18.30 i Hvinningdal hvis I ikke hører andet.

Tøj efter vejret.

Husk at melde afbud.
Med venlig hilsen

Ludvikka Larsen – 30 82 97 59 – ludvikka-sofia@live.dk