Flokken
Hvinningdal flok består af piger fra 1. og 2. klasse. Der er 2 faste ledere i flokken. Der er altid plads til flere piger også fra 3. klasse – så mød endelig op til møderne.
Vi mødes hver onsdag fra kl 16:30 – 18:00.

Om vinteren
Fra efterårsferien til påskeferien holder vi til i Balle Huset.
Her har vi hovedsagelig indendørs aktiviteter.

Om sommeren
Om sommeren holder vi til i Kernehuset, som er placeret på det grønne område bag Thorsvej.
Her har vi udendørsaktiviteter hver gang.

 

Program januar-maj 2019

Januar :

Ons. 23.: vi bager 100 Pandekager

Ons. 30.: vi laver refleksløb med 100 års historie

Februar :

Ons. 6.:  Hvis vi er heldige laver vi 100 snebolde

Ons. 13.: Vinterferie

Ons.20.: Tænkedagsfest i Dybkær Sognegård

16.45.-18.30 ( bemærk tidspunkt)

Ons. 27.: Vi laver lagkage med 100 lys

Marts :

ons.6.: Vi skriver indbydelser og laver briller

ons. 13.: Rygsækløb

lør. 16.: Åbent hus / event (nærmere besked )

ons. 20.: Bålmagermærket

ons. 27.: Vi er med til at holde vores område rent

29.-30.: Week-end på Grønnegården

(nærmere besked)

April:

Ons. 03.: Bålmagermærke /Dolkebevis

Ons. 10.: Bålmagermærket / 100 stykker brænde

Ons. 17.: Påskeferie

Ons. 24.: Smuttemøde (nærmere senere)

Maj:

Ons.01.: Smuttemøde (nærmere senere)

Lørdag d. 4. maj skal vi til jubilæum i Aarhus, sæt kryds i kalenderen

 

 

 

Husk møderne er fra kl. 16.30 – 18.00 i Ballehuset.

Tøj efter vejret.

Husk at melde afbud.

Mette Madsen – tlf. 51 26 47 61
mail: mettemdsn@gmail.com