Der har været grønne pigespejdere i Silkeborg siden 1942.

Silkeborg gruppe består af følgende enheder :

Du kan få yderligere information om den enkelte trop / flok ved at klikke på ovenstående links.


Særlige arrangementer 
Ud over de traditionelle spejderaktiviteter, afholder pigespejderne i Silkeborg nogle særlige arrangementer.

Julestue
Vi afholder hvert år en stor julestue i Lunden.

Julestuen har været en fast tradition i ca. 25 år. Den består af tombola, salgsboder, juleskuespil og Lucia optog m.m.

Alle gevinster er fremstillet af Nissebanden.


Fælles faciliteter 
Kanoer
Ud over flokkenes og troppenes mødesteder, ejer vi 3 kanoer, som bliver flittig brugt til udflugter og lejrture.