korpsets hjemmeside finder du en mængde information om De grønne pigespejdere i Danmark.

I tilknytning hertil kan du nedenfor læse om nogle af de populære arrangementer.


Korps arrangementer

Spejdernes Lejr
I 2026 samles alle landets spejdere (De grønne pigespejdere, KFUM-spejderne, Det Danske Spejderkorps) på Spejdernes Lejr. Der forventes at ca. 40.000 spejdere deltager.


Lokale arrangementer rundt i landet

Grønne pigespejdere rundt omkring i landet arrangere hvert år tema- / emnelejre, som ofte er rettet mod bestemte aldersgrupper, men hvor alle kan deltage.
Det er også brugt at en gruppe invitere en anden gruppe på tur eller lejr.


Vores arrangementer

Ture m.m
Der arrangeres weekendture i løbet af året og sommerlejr med overnatning i hytte, shelter eller telt.