Børne- og ungdomskorpsenes samråd
Samrådet er organ hvor børne- og ungdomskorpsenes koordinere deres samarbejde. I rådet deltager :

  • Baptistspejderne
  • De grønne pigespejdere
  • Det danske spejderkorps
  • FDF
  • KFUM spejderne

KFUM spejderne
Vi samarbejder med KFUM spejderne i forbindelse med bl. a. gudstjenster, BUS (Børne- og ungdomskorpsenes samråd).

FDF i Silkeborg
Vi samarbejder bl. a. med FDF om lokale gudstjenester.

Y’s Men’s klubberne i Silkeborg
Y’s Men’s klubberne i Silkeborg afholder forskellige arrangementer og salg af julekalender m.m., med det formål at indsamle penge til støtte af det kristelige børne- og ungdomsarbejde i Silkeborg.
Vi giver bl.a. en hånd med ved salg af Y’s Men’s julekalender.

Genbrugsbutikken
Alderslyst Y’s Men’s Club driver Genbrugsbutikken på A.C.Illumsvej, hvor vi giver en hånd med til praktiske opgaver i samarbejde med KFUM spejderne, KFUM/K’s civilafdeling og FDF.  Se mere her

Nissebanden
Nissebanden består af tidligere spejderledere og spejder forældre m.m. Nissebanden mødes løbende gennem hele året, for at producere gevinster og varer til salgsboder m.m. Hvis du har lyst til at være med i Nissebanden, så kontakt Tove Jørgensen, tlf. 23 30 99 17

Vi samarbejder med Nissebanden omkring afholdelse af den årlige julestue i Lunden
.